Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Italian jatkokurssi 2
Helsingin yliopisto
Tampere
Työ- ja organisaatiopsykologia II
Jyväskylän yliopisto
-
Introduction to Academic English, ryhmä 1
Tampereen yliopisto
Tampere
Hoitotiede
Oulun yliopisto
Kokkola
Harmonikan rakenne, viritys ja huolto
Sibelius-Akatemia
Helsinki
Johtamisen juridiikan verkkokurssi
Vaasan yliopisto
Vaasa