Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka
Helsingin yliopisto
Helsinki
Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä
Tampereen yliopisto
Tampere
Saaristomeren kenttäkurssi
Turun yliopisto
Nauvo
Kuvataiteen perusopinnot
Lapin yliopisto
Rovaniemi
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampere
Pilates
Sibelius-Akatemia
Vaasa
Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi
Aalto-yliopisto
Helsinki
Finlandssvensk barnlitteratur
Åbo Akademi
Kokkola
Valinnaiset opinnot
Jyväskylän yliopisto
-