Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Kuvataiteen perusopinnot
Lapin yliopisto
Jyväskylä
Teatteri ja kasvatus, perusopinnot
Taideyliopisto (Teatterikorkeakoulu)
Kokkola
Tietokone työvälineenä
Vaasan yliopisto
Vaasa