Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Johdatus Uuden testamentin tutkimiseen
Itä-Suomen yliopisto
-
Johdatus kasvatuspsykologiaan
Helsingin yliopisto
Vaasa
Matkailu ja kulttuuri
Oulun yliopisto
Kajaani
Julkisoikeuden perusopinnot
Lapin yliopisto
Helsinki
Ranska III
Tampereen yliopisto
Tampere