Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Tuotantotalous
Oulun yliopisto
Oulu
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, lv. 2014-2015
Jyväskylän yliopisto
Mikkeli
Gerontologia, perusopinnot 2014-2015
Itä-Suomen yliopisto
Mikkeli
Julkisoikeuden perusopinnot
Lapin yliopisto
Oulu
FV13A1400AKY Ekonomisvenska
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lahti
Yrityksen toiminnan kehittäminen
Vaasan yliopisto
Seinäjoki
Introduction to Accounting, Book Exam
Aalto-yliopisto
Helsinki