Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Ruotsin kielen kertauskurssi
Vaasan yliopisto
Seinäjoki
Persoonallisuuspsykologia I
Jyväskylän yliopisto
-
Tilastolliset perustaidot
Turun yliopisto
Turku
Työoikeus
Lapin yliopisto
Kokkola
Tiedonhallinta ja tietokannat
Tampereen teknillinen yliopisto
Pori
Television historia (Television history)
Helsingin yliopisto
Helsinki
YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia
Tampereen yliopisto
Pori