Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Kasvatuspsykologian perusteet
Itä-Suomen yliopisto
Joensuu
Kirjoita ja julkaise taiteesta
Taideyliopisto (Sibelius-Akatemia)
Kokkola
Kuvataiteen perusopinnot
Lapin yliopisto
Jyväskylä
Liikunta (Oulu)
Oulun yliopisto
Oulu