Opintokokonaisuus: Kokonaisuus päivitetty: 13.9.2013 11:36


Esi- ja alkuopetus (25 op) - ayA255202

Huom!

 

 

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta   Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta   Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet:

1. Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa havainnoida ja tunnistaa esi- ja alkuopetusikäisen lapsen maailmaa, hänen yksilöllisiä ja kehityksellisiä piirteitään ja osaa ottaa ne huomioon ohjatessaan lapsen oppimisprosessia eri sisältöalueissa.

2. Opiskelija osaa laatia oppiainekohtaisesta opetussuunnitelmasta eheytetyn tutkimusperustaisen opetussuunnitelman, joka ohjaa ongelman ratkaisu- ja yhdessä työskentelytaitojen kehittämiseen.

3. Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti esi- ja alkuopetuksen teoreettisia, didaktisia ja eettisiä periaatteita lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa.

4. Opiskelijalla on pedagogista herkkyyttä kohdata lapsia ja heidän perheitään.

Sisältö:

Opintokokonaisuus sisältää monipuolisesti teoreettisia ja käytännöllisiä aineksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen opettamiseen ja oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Eri opetuskokonaisuuksissa käytetään soveltavin osin työtapoja, jotka nivovat yhteen näitä kokonaisuuksia.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista kursseista:

 • 402155P Lapsen kasvu ja kehitys (3op)
 • 402156P Taide- ja taitokasvatus/ Tarina kokemuksen ja ymmärryksen avaajana (7op)
 • 402157P Tutkiva lapsi (12op)
 • 402158P Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (3op)

Opintojen rakenne

402155P Lapsen kasvu ja kehitys (3op) 402156P Taide- ja taitokasvatus/ Tarina kokemuksen ja ymmärryksen avaajana (7op) 402156P-01 Käsityö 1.5 op 402156P-02 Kuvataide 1.5 op 402156P-05 Musiikkikasvatus 1.5 op 402156P-06 Liikuntakasvatus 1.5 op 402156P-08 Projekti 1 op 402157P Tutkiva lapsi (12op) 402157P-01 Äidinkieli, 5 op 402157P-03 Uskonto ja katsomus, 2 op 402157P-04 Matematiikka ja tiedekasvatus 5 op 402158P Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (3op)

Maksu yhteensä   250,00 euroa
Maksun kuvaus  

Opintomaksu on 10,00€/opintopiste. 25 op:n opintokokonaisuuden opintomaksu on 250,00 €.

Avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksut perustuvat valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 .
Opintomaksu laskutetaan kahdessa erässä avoimen yliopiston määrittelemän aikataulun mukaan. 
Opintomaksun ensimmäinen erä  on 125,00 € ja toinen erä 125,00 €.

 

Ilmoittautuminen  

2.9.2013 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella

https://webcgi.oulu.fi/avoin/ilmoittautuminen/ , valitaan paikkakunnaksi Kajaani

TAI:

Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA, Linnankatu 6, Kajaani.

Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Opiskelua tukeva toiminta  

Kajaanin avoimen yliopiston INFO-tilaisuus torstaina 29.8.2013 alkaen klo 16.30,
Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA, Linnankatu 6, Kajaani.

Orientoituminen opiskeluun avoimessa yliopistossa – tilaisuus Oulussa ja verkossa (ACP)

Maksuton ”Orientoituminen opiskeluun avoimessa yliopistossa”. Tilaisuutta suositellaan kaikille avoimen yliopiston opintoja aloittaville. Oulussa tilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.9.2013 klo 17.30-19.30 Linnanmaalla. Tilaisuus on seurattavissa myös verkossa (ACP) osoitteessa http://connectpro.oulu.fi/avoinyo

Kirjastonkäytön opetus avoimen yliopiston uusille opiskelijoille 2013-2014

Kirjaston käytöstä järjestetään opiskelijoille maksuttomia koulutustilaisuuksia syyslukukauden alussa ja myöhemmin tarpeen mukaan.

Kajaanissa opiskelijoita palvelevat Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Kajaanin kaupunginkirjasto/Kainuun maakuntakirjasto.

Kajaanin avoimen yliopiston opiskelijoille järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastossa (Ketunpolku 1) ilmaisia kirjastonkäytön opetustilaisuuksia syksyisin ja keväisin klo 17.00 - 18.30, tilaisuuksien päivämäärät ilmoitetaan Kajaanin avoimen yliopiston nettisivulla. Myös henkilökohtainen tiedonhaun opastus on tarvittaessa mahdollista.

Ammattikorkeakoulun kirjastolla opastusta, neuvontaa ja tiedonhankinnan koulutusta antaa Oulun yliopiston kirjaston informaatikko Hilkka Axelsen, puh. 0294 48 4660, hilkka.axelsen@oulu.fi.

Tilaisuuksien ajankohdat ja paikat Oulussa:
Syyslukukausi 2013:
ke 11.9., ke 18.9. ja to 26.9.
Aika: klo 17.00-19.00
Kirjastonkäytön opetus on seurattavissa myös ACP-yhteydellä: http://connectpro.oulu.fi/kajo. kirjaudu vieraana omalla nimelläsi ja kokeile hyvissä ajoin yhteyden toimivuus. Lisäohjeita: https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=18844268 )
Koulutuksen sisältö
- kirjaston palveluiden esittely ja tutustuminen kokoelmiin
- OULA-tietokannan käytön opetus
- omien lainaustietojen seuranta, kirjastokierros.

Oulussa järjestettävään koulutukseen ilmoittaudutaan etukäteen. Ilmoittautumislistat ovat ____________ lähtien Linnanmaalla keskusaulassa avoimen yliopiston ilmoitustaululla. Voit ilmoittautua myös sähköpostilla avoin.kirjastopalvelut@oulu.fi. Koulutustilaisuuksien sisältö on sama, joten yhteen tilaisuuteen osallistuminen riittää.

Optima- koulutukset

Oulun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa käytetään pääsääntöisesti Discendum Optima -verkko-oppimisympäristöä. Optima-verkko-oppimisympäristön käyttöön opiskelija tarvitsee toimivan Internet-yhteyden ja Oulun yliopiston paju-tunnuksen joka lähetetään ennen opintojen alkua. (Verkkotentin tenttiaika on klo 17.00-20.00. Tarkemmat ohjeet Optimassa.)

Optimaan voi tutustua yleisissä ja maksuttomissa koulutuksissa. Oulussa järjestetään kaksi samansisältöistä tilaisuutta 12.9.2013 klo 17.00 - 18.30 ja klo 19.00-20.00 Linnanmaalla. Edellä mainittuihin tilaisuuksiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta sähköpostitse osoitteella: avoin.yliopisto@oulu.fi .

Kajaanissa Optima-koulutuksia järjestetään tarvittaessa, koulutuksiin ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteella: avoinyo.kajaani@oulu.fi  

Optima ohjeita: http://www.oulu.fi/optima/ohjeita.htm

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus
Ketunpolku 3, Tieto3
87100 Kajaani
Yhteyshenkilöt  

Amanuenssi Arja Poranen, arja.poranen(at)oulu.f, puh. 040 727 6197

Opintopalvelut: toimistosihteeri Arja Korhonen, arja.i.korhonen(at)oulu.fi, puh. 040 158 9537

 

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 9.10.2013 10:39

Lapsen kasvu ja kehitys (3 op) - ay402155P

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Syksy 2013
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa arvioida erilaisia kehitysteorioita ja niiden peruskäsitteitä esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen ja kasvun näkökulmasta
 • opiskelija tunnistaa kehitykseen kuuluvat normatiiviset kehityskriisit
 • opiskelija tuntee riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden merkityksen lapsen kehitykselle
 • opiskelija osaa arvioida kehityksen tuen tarvetta ja tuntee varhaisen puuttumisen ja intervention perusteet

Sisältö:

 • kehityksen käsite ja kehitysteorioiden päälinjat
 • kehityksen eri osa-alueet: tunne-elämä, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys
 • lapsen kehityksen tukeminen ja kehitykseen liittyvien ongelmien kohtaaminen
 • kehityksen ja kasvun seuranta ja interventiot
 • lapsitutkimuksen menetelmät

 

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Maksun kuvaus  

Opintomaksu on 10,00 €/opintopiste.


Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat: Luennot 16 h, harjoitukset 20 h, itsenäinen työskentely 45 h.

Suoritustavat:

 • Aktiivinen osallistuminen opetukseen (arvioinnista 1/3)
 • Harjoitustöiden  suorittaminen (arvioinnista 1/3)
 • Kurssikirjallisuuteen liittyvien referaattien laatiminen (arvioinnista 1/3)

Arviointi:  Hyv/hyl (hyväksymiskriteeri vähintään 3)

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA. Linnankatu 6, Kajaani. Luennot: Auditorio 300, harjoitukset: Luentosali 302, 3. krs.

LUENNOT (KAIKILLE YHTEISET): Auditorio 300
pe 6.9.2013 klo 16.00-20.00  (4h)
la 7.9.2013 klo 9.00-12.15  (4h)
la 14.9.2013 klo 13.00-16.15  (4h)
pe 27.9.2013 klo 16.00-19.30 (4h) 
 
HARJOITUKSET/ RYHMÄ I (PITKÄMATKALAISET): Luentosali 302
la 7.9.2013 klo 13.00-16.15  (4h)
pe 13.9.2013 klo 16.00-19.30  (4h)
la 14.9.2013 klo 9.00-12.15 (4h)
la 28.9.2013 klo 9.00-16.00  (8h)

HARJOITUKSET/ RYHMÄ II (LYHYTMATKALAISET): Luentosali 302
ti 10.9.2013 klo 16.30-20.00 (4h)
ti 17.9.2013 klo 16.30-20.00 (4h)
to 19.9.2013 klo 16.30-20.00 (4h)
ti 1.10.2013 klo 16.30-20.00 (4h)
ke 9.10.2013 klo 16.30-20.00 (4h) HUOM! LS 301
Opettaja  

Heli Katajamäki

Kirjallisuus  

Oppimateriaali: 

Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A-R., Rasku-Puttonen, H. (2006) Kasvatusvuorovaikutus.
Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. (2007) Kehityspsykologia - matkalla muutokseen.
Sinkkonen, J. & Kalland, M. (2003) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Soveltuvin osin.
Lisäksi lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät artikkelit.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus
Lisätiedot  

Työssäoppiminen: Lapsihavainnointeja esi- ja alkuopetuksessa 

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 13.6.2013 14:47

Taide- ja taitokasvatus/Tarina kokemuksen ja ymmärryksen avaajana (7 op) - ay402156P

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet: 

Opintojakson jälkeen

 • opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käytäntöön kädentöiden opetukseen sopivia menetelmiä perusopetuksen luokkatasoille 0-2
 • opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää kuvataiteen opetusta vuosiluokilla 0-2
 • opiskelija osaa kuvata liikunnan merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle luokka-asteilla 0-2
 • opiskelija osaa kehittää motorisesti virikkeellisiä liikuntaympäristöjä perusopetuksen luokka-asteilla 0-2 erilaisissa ympäristöissä vuodenaikojen mukaisesti taitotasoltaan erilaisille oppilaille
 • opiskelija hahmottaa kokemuksellisuuden merkityksen lapsen/oppilaan ymmärryksen jäsentäjänä
 • opiskelijalla on keinoja taide- ja taitokasvatuksen integratiiviseen toteutukseen
 • opiskelija omaa syventyneen näkemyksen kokonaisvaltaisesta ja -ilmaisullisesta musiikkikasvatuksesta, jossa painottuvat leikki, tarinallisuus ja taiteidenvälisyys
 • opiskelijalla on valmiuksia ymmärtää ja toteuttaa musiikkikasvatusta 6-8 -vuotiaiden lasten erityisyys huomioiden

Sisältö: 

Opinnoissa on lähtökohtana tarinallisuus, jonka avulla taide- ja taitokasvatuksen opinnot (kuvataide, käsityö, musiikki ja liikunta) yhdistellään kokemukselliseksi kokonaisuudeksi ilmaisullisen projektin kautta. Opinnoissa syvennetään eri aineiden näkökulmaa pienten lasten opetuksessa. Opiskelijat työstävät lastenkulttuuriin liittyvän pedagogisen portfolion.

Maksu yhteensä   70,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat: 

Opintojakso koostuu useasta osasta. Kaiken yhteenliittävä projekti yhdistää eri osa-alueet toisiinsa.

Opintojaksoon liittyvät seuraavat osiot:   Ks. tarkemmat tiedot kunkin jakson opinto-ohjelmasta.

 • Käsityö: Tekninen ja tekstiili 9h + 9h
 • Kuvataide 20h
 • Musiikkikasvatus ja kitaransoitto 15h
 • Liikuntakasvatus 14h
 • Lastentanssi 8h
 • Projekti 10h  ==> Ks.  opinto-ohjelman jakson "Projekti (1 op) - ay402156P-08" tiedot.
Näiden kontaktituntien lisäksi opetukseen liittyy noin 100 h itsenäistä työskentelyä
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja portfolio muodostavat yhdessä suoritusmerkinnällisen kokonaisuuden.

Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustöiden tekeminen sekä portfolio muodostavat yhdessä suoritusmerkinnällisen kokonaisuuden.

Arviointi:  Hyväksytty/Hylätty

Kirjallisuus  

Oppimateriaali:

Karppinen, S., Puurula, A. & Ruokonen, I. (2001) Taiteen ja leikin lumous.

Käsityö
Käsityön merkitykset opetuksen perustana (2000) Pöllänen, S. & Kröger, T.
Pikku Nikkari (1997) Hautakangas, J.

Kuvataide
Hakkola, K. ym. (1991) LASTEN TAIDEKASVATUS.
Moisander, R. ym. (1991) KUVASILTA.

Musiikkikasvatus ja kitaran soitto
Hongisto-Åberg - Lindeberg-Piiroinen – Mäkinen. 1993: Hip hoi musioi. Käsikirja Fazer-musiikki.

Liikuntakasvatus
Numminen P. (1999) Kuperkeikka varhaiskasvatuksen didaktiikkaan.
Rintala, Ahonen, Cantell, Nissinen (toim.) (2005) Liiku ja opi.
Erikseen sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 11.3.2014 8:46

Projekti (1 op) - ay402156P-08

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Taito- ja taidekasvatuksen opinnoissa on lähtökohtana tarinallisuus, jonka avulla taide- ja taitokasvatuksen opinnot (kuvataide, käsityö, musiikki ja liikunta) yhdistellään kokemukselliseksi kokonaisuudeksi ilmaisullisen projektin kautta. Opinnoissa syvennetään eri aineiden näkökulmaa pienten lasten opetuksessa. Opiskelijat työstävät lastenkulttuuriin liittyvän pedagogisen portfolion.

Opiskelijat myös suunnittelevat ja toteuttavat kokoavan projektin ja esittelevät sen muulle sivuaineryhmälle.

Maksu yhteensä   10,00 euroa
Suoritustapa  

Lähiopetus 10h.

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin Keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, Kajaani.

Orientoiva luento perjantaina 4.10.2013 klo 16-16.45. ==> Jatkuu Tekstiili- ja teknisellä työlla (1,5 op): klo 17-20

Projektien esittäminen:  PAIKKA: Ketunpolku 3, Kajaani, rakennus TAITO2, 1. krs, luokka 159 (TA21L159)

RYHMÄ I (pitkämatkalaiset):
la 15.3.2014 klo 9-17
 
RYHMÄ II (lyhytmatkalaiset):
to 13.3.2014 klo 16.30-20.15
pe 14.3.2014 klo 16.30-20.15
Opettaja  

Jaana Kari

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 1.11.2013 15:03

Käsityö (1,5 op) - ay402156P-01

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Syksy 2013
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käytäntöön kädentöiden opetukseen sopivia menetelmiä perusopetuksen luokkatasoille 0-2.

Sisältö:

Esi- ja alkuopetuksen käsityön opiskelu on erilaisilla materiaaleilla, välineillä ja tekniikoilla toteutettavaa luovaan ongelmanratkaisuun perustuvaa toimintaa.

 • Tutustutaan käsityön perustekniikoihin ja keskeisiin käsitteisiin pienen lapsen näkökulmasta.
 • Tarkastellaan työturvallisuuden perusteita esi- ja alkuopetuksessa
 • Harjoitustöiden yhteydessä tutustutaan käsityön eri materiaalialueisiin: tekstiili, puu, metalli, muovi, sähkö.
 • Eri materiaaleilla toteutettavissa harjoituksissa (tekstiili, puu, metalli, muovi, sähkö) havainnollistetaan erityisesti suunnittelun opettamista ja ikätason mukaista oppisisältöjen, käsitteiden sekä työstötapojen opettamista ja oppimista.

Maksu yhteensä   15,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustapa:

9 h tekstiilityöhön liittyvää harjoitusta ja 9 h tekniseen työhön liittyvää harjoitusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustöiden suorittaminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin Keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, Kajaani.

TEKSTIILITYÖ:

RYHMÄ I/ PITKÄMATKALAISET:

pe 4.10.2013 klo 17-20  (ennen tätä Projekti (1op) -jakson orientoiva luento klo 16-16.45)
la 5.10.2013 klo 9-13.45  (tämän jälkeen jatkuu Kuvataide-jakson opetus)
 
RYHMÄ II/ LYHYTMATKALAISET:
ti 3.12.2013 klo 16.30 - 20.00       UUSI AIKA
ti 10.12.2013 klo 16.30 - 20.00     UUSI AIKA
 
TEKNINEN TYÖ:
 
RYHMÄ I / PITKÄMATKALAISET:
la 23.11.2013 klo 17.00 - 19.00    UUSI AIKA
su 24.11.2013 klo 9-15               UUSI AIKA
 
RYHMÄ II / LYHYTMATKALAISET:
pe 4.10.2013 klo 17.00 - 20.00  (ennen tätä Projekti (1op) -jakson orientoiva luento klo 16-16.45)
la 5.10.2013 klo 9.00 - 13.45  (tämän jälkeen jatkuu Kuvataide-jakson opetus)
Opettaja  

Tekstiilityö: Tiina Moilanen

Tekninen työ: Perttu Alakorpi

Kirjallisuus  

Oppimateriaali: 

Karppinen, S., Puurula, A. & Ruokonen, I. (2001) Taiteen ja leikin lumous.

Käsityön merkitykset opetuksen perustana (2000) Pöllänen, S. & Kröger, T.
Pikku Nikkari (1997) Hautakangas, J.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 18.10.2013 14:57

Kuvataide (1,5 op) - ay402156P-02

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Syksy 2013
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää kuvataiteen opetusta vuosiluokilla 0-2.
 • ymmärtää tarinallisuuden ja kokemuksellisuuden merkityksen osana kuvataiteen opetusta.
 • osaa hyödyntää kuvataiteen välineitä ja menetelmiä oppiaineen tavoitteiden mukaisesti integroivassa opetuksessa.

Sisältö: 

Opinnoissa perehdytään kasvavan, pienen lapsen kuvataidekasvatuksen keskeisiä tavoitteisiin ja sisältöihin, joita ovat mm. :

 • harjaannuttaa lapsi aktiiviseksi havaintojen tekijäksi
 • laajentaa lapsen luovuutta ja mielikuvitusta sekä ongelmanratkaisukykyä
 • valmentaa lasta erilaisten materiaalien ja työtapojen hallintaan ja sitä kautta
 • ilmaisemaan itseään; omia kokemuksiaan, elämyksiään ja tunteitaan
 • integroida kuvataide muuhun lapsen kasvua ja kehitystä tukevaan toimintaan ja oppimiseen
 • ´tartuttaa´ lapseen kiinnostus ja leikinomainen suhde taiteeseen ja sen kokemiseen

Maksu yhteensä   15,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustöiden suorittaminen.

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen harjoitustunneille (20 h), harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin Keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, Kajaani.

RYHMÄ I/ PITKÄMATKALAISET:
la 5.10.2013 klo 14.00 - 17.30
pe 11.10.2013 klo 16.00 - 21.00
la 12.10 klo 8.30 - 17.00
 
RYHMÄ II / LYHYTMATKALAISET:
la 5.10.2013 klo 14.00 - 15.30
ke 16.10.2013 klo 16.30 - 20.30
ke 30.10.2013 klo 16.30 - 20.30    huom! uusi aika
ke 6.11.2013 klo 16.30 - 19.30
ti 26.11.2013 klo 16.30 - 19.30   huom! uusi aika
Opettaja  

Tiina Moilanen

Kirjallisuus  

Oppimateriaali:
Hakkola, K. ym. (1991) LASTEN TAIDEKASVATUS.
Moisander, R. ym. (1991) KUVASILTA.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 21.11.2013 10:20

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka (3 op) - ay402158P

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Syksy 2013
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Lähtökohtana on kokonaisvaltainen ja kontekstuaalinen näkemys lapsesta ja hänen kasvustaan, oppimisestaan ja kehityksestään. Sen perusteella kurssilla perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen periaatteisiin ja opetussuunnitelman laadintaan, toteutukseen ja arviointiin. Kurssilla liitetään toisiinsa eri esi- ja alkuopetuksen osa-alueet.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija tunnistaa  esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kokonaisvaltaisen ja kontekstuaalisen kasvun,  oppimisen ja opettamisen periaatteita.
 • Opiskelija osaa soveltaa esi- ja alkuopetusikäisen lapsen opetussuunnitelman teoreettisia lähtökohtia käytännössä.
 • Opiskelija kykenee opetussuunnitelman laadintaan, toteutukseen ja arviointiin lapsen oppimiskokemusten jatkumona esi- ja alkuopetuksessa.
 • Opiskelija tunnistaa  leikin merkityksen esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisessa ja opettamisessa.
 • Opiskelija tunnistaa esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuurien erilaisuuden ja yhteistyön periaatteet ja toimintatavat.

Sisältö: 

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asioita:

 • lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja oppiminen
 • käsitteen muodostus ikätasolla
 • opetussuunnitelman perusteet ja niiden sovellutukset
 • esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuurien erilaisuus
 • yhteistyö ja vuorovaikutus esiopetuksen, alkuopetuksen ja kodin kesken

 

Maksu yhteensä   30,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  
Toteutustavat: 
Luennot ja pienryhmät yhteensä 28 h (luennot 20h, harj./pienryhmät 8h) sekä itsenäinen työ, opetussuunnitelman kehittäminen: havainnointitehtävä.
 
Suoritustavat:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, opintotehtävät (1-8) ja niiden raportointi. Opintotehtävät palautetaan 9.12.2013 mennessä.

Arviointi:  Hyväksytty/hylätty.

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA, Linnankatu 6, Kajaani.

LUENNOT (KAIKILLE YHTEISET):
pe 8.11.2013 klo 16.30 - 20.00    LS 302
la 9.11.2013 klo 9.00 - 16.00       LS 302
pe 22.11.2013 klo 16.30 - 20.00  LS 302
la 23.11.2013 klo 9.00 - 11.00     LS 301 HUOM! (Tämän jälkeen klo 11.30-13.00 lyhytmatkalaisten Liikuntakasvatus: aloitusluento ja ohjeistus, METSOSALI 414, 4.krs.)
pe 29.11.2013 klo 16.30 - 20.00  LS 302 
 
HARJOITUKSET/ RYHMÄ I (PITKÄMATKALAISET):
la 23.11.2013 klo 12.00 - 16.00  LS 301 HUOM! (Tämän jälkeen klo 17-19 Tekninen työ Keskuskoululla)
la 30.11.2013 klo 9.00 - 11.30   LS 302   (Tämän jälkeen klo 12.30-14.00 Liikuntakasvatus: aloitusluento ja ohjeistus, LS 302.)
 
HARJOITUKSET/ RYHMÄ II (LYHYTMATKALAISET):
ke 20.11.2013 klo 16.00 - 19.30  LS 302
ke 27.11.2013 klo 16.00 - 19.30  LS 302
Tentti  

Opintotehtävät palautetaan 9.12.2013 mennessä.

Opettaja  

KL Tuula Tervo-Määttä

Kirjallisuus  

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.
Brotherus, A. (2004) Esiopetuksen toimintakulttuuri lapsen näkökulmasta.
Brotherus, A., Hytönen, J. & Krogfors, L. (2002) Esi- ja alkuopetuksen didaktiikka.
Saloranta, O. (toim.) (2002) Ensimmäiset kouluvuodet. Perusopetuksen vuosiluokkien 1 – 2 opetus.
Hakkarainen, P. (2002) Kehittävä esiopetus ja oppiminen.
Siniharju, M. (toim.) (1997) Esi- ja alkuopetuksen uusia tuulia.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 27.1.2014 12:18

Liikuntakasvatus (1,5 op) - ay402156P-06

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Syksy 2013 - Kevät 2014
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet: 

Tavoitteena on saavuttaa perusvalmiudet opettaa liikuntaa erilaisissa liikuntaympäristöissä perusopetuksen luokka-asteilla 0–2. Lisäksi opiskelijan tulee ymmärtää esi- ja alkuopetuksen liikunnan erityispiirteet.

Sisältö: 

 • Liikutaan leikkien; leikin, sadun ja mielikuvien avulla lapsille opetetaan motorisia perustaitoja, jotka ovat pohjana myöhemmin opetettaville lajitaidoille.
 • Tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä; edistetään kognitiivista, sosio-emotionaalista sekä fyysis-motorista oppimista.
 • Harjoitellaan toimimista liikuntaryhmässä sekä liikuntaan liittyviä toimintatapoja ja käsitteitä. (=liikuntaprotokolla).

Maksu yhteensä   15,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat:

10 h harjoituksia, 4 h tutustumista kenttätyöhön sekä 4 h lastentanssia (4 h lastentanssista tulee musiikkikasvatuksen osuudesta)

Suoritustavat:

Osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA.

KAIKILLE YHTEINEN KAINUUN LIIKUNNAN ESITTELYTILAISUUS
PERJANTAINA 10.1.2014 KLO 17.00 - 18.30, Kajaanin Keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, Kajaani, C-siiven musiikkiluokka.
 
RYHMÄ I (PITKÄMATKALAISET):
Aloitusluento ja ohjeistus: la 30.11.2013 klo 12.30 - 14.00, LS 302
Harjoitukset: Kajaanin Keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, Kajaani, Liikuntasali
pe 10.1.2014 klo 18.30-20.00
la 11.1.2014 klo 9.00-14.00  

RYHMÄ II (LYHYTMATKALAISET):
Aloitusluento (2h) ja ohjeistus: la 23.11.2013 klo 11.30 - 13.00    AIKOPA, Metso-sali 414, 4. krs.
Harjoitukset: Kajaanin Keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, Kajaani, Martin sali 

to 20.2.2014 klo 16.30-19.45
to 27.2.2014 klo 16.45 - 20.00   HUOM! UUSI AIKA
Opettaja  

Jaana Kari

Kirjallisuus  

Oppimateriaali: 

Numminen, Pirkko (1996) Kuperkeikka varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikkaan
Luukkonen E. & Sääkslahti A. (2002 ja 2003) Liikunnan salaisuudet osa 1 ja 2
Koulu tanssii 1–2


Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

 

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus
Lisätiedot  

Jakso sisältää työssäoppimista: Tutustumista kentällä toimiviin liikuntajärjestöihin.

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Opintojakso päivitetty: 3.9.2013 10:36

Tutkiva lapsi (12 op) - ay402157P

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Kevät 2014 - Kevät 2014
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet:

Kokonaisuus koostuu äidinkielen (erityisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen), ympäristö- ja luonnontiedon, uskonnon ja matematiikan osa-alueista. Kunkin osa-alueen sisältöä lähestytään lapsen tutkivan mielen ja käyttäytymisen näkökulmasta, jossa on keskeistä lapselle merkityksellisten ongelmien ratkaiseminen ja oppimaan oppiminen.

Sisältö:

Tutkiva lapsi -kurssi koostuu seuraavista osioista:

 • Äidinkieli 5 op
 • Uskonto ja katsomus 2 op
 • Matematiikka ja tiedekasvatus 5 op

Maksu yhteensä   120,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat: 

Luentoja, pienryhmäopetusta, itsenäistä työtä. Tarkemmat tuntimäärät löydät opintojakson alakoodeilta.

Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus  

Sovitaan jokaisella kurssilla erikseen.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 19.2.2014 9:32

Äidinkieli (5 op) - ay402157P-01

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Kevät 2014 - Kevät 2014
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

 • tunnistaa lapsen kirjoitetun kielen oppimisprosessin piirteitä
 • osaa yhdistää oppimisprosessin ja opettamisen käytäntöihin
 • hallitsee perustiedot lukemaan opettamisen menetelmistä
 • osaa valita sopivaa lasten kirjallisuutta opetukseensa ja sekä osaa valita kuhunkin kirjaan sopivan käsittelytavan
 • osaa käyttää lukemaan- ja kirjoittamaan opettamisessa digitaalisia oppimisympäristöjä

Sisältö: 

 • Lukemaan ja kirjoittamisen oppimisen keskeiset käsitteet ja teoriat
 • Oppimaan ohjaamisen mallit
 • Eri tekstilajit
 • Äidinkielen ja muiden oppiaineiden integrointi ja projektityöskentely
 • Osallistuminen ko. alueen tutkimusprojekteihin

Maksu yhteensä   50,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat: Luennot 6 h ja harjoitukset 42 h, yhteensä 48 h sekä itsenäinen työskentely 85 h.

Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen sekä uuden teknologian sovellustyön tekeminen

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA.

LÄHIOPETUS (24h):
pe 17.1.2014 klo 16.30-19.45 (4h) Kamk, Ketunpolku 3, Kajaani, rakennus Taito 2, 1. krs. luokka 146
la 18.1.2014 klo 9.00-16.00  (8h)  Kamk, Ketunpolku 3, Kajaani, rakennus Taito 2, 1. krs. luokka 146
pe 24.1.2014 klo 16.30-19.45 (4h) Kamk, Ketunpolku 3, Kajaani, rakennus Taito 2, 1. krs. luokka 146
la 25.1.2014 klo 9.00-16.00 (8h)    KESKUSKOULU, VÄINÄMÖISENKATU 28, KAJAANI

VERKKO-OPETUS (24h) OPTIMA-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ.

Tentti  

Oppimistehtävien ja kotitentin palautus pe 21.3.2014 mennessä Optimaan.

Opettaja  

Teija Mursula

Rauni Huttu

Kirjallisuus  

Esiopetussuunnitelman perusteet
Hansen, J. Tell me a story. Developmentally Appropriate Retelling Stories: IRA:
Högström, B & Saloranta, O. (2001). Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna. Osat kieli ja vuorovaikutus s. 55–75. Opetushallitus.
Kletzien, S. B., & Dreher, M. J. (2004). Informational text in K-3 classrooms: Helping children read and write. Newark, DE: International Reading Association.
Morrow, L. & Gambreel, L. (2005) Using Children’s literature in preschool: IRA.
Opetussuunnitelman perusteet luokille 1 ja 2
Grunthal, S. & Pentikäinen. J. Kulmakivi. (2006) Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Otava.
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 12.3.2014 15:51

Musiikkikasvatus (1,5 op) - ay402156P-05

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Kevät 2014 - Kevät 2014
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet:

Tavoitteena on syventää opiskelijan kokonaisvaltaista ja -ilmaisullista musiikkikasvatusnäkemystä, jossa painottuvat leikki, satu ja taiteidenvälisyys. Opintokokonaisuus pyrkii antamaan valmiuksia ymmärtää ja toteuttaa musiikkikasvatusta 6 – 8-vuotiaiden lasten erityisyys huomioiden.

Sisältö:

Keskeisintä opintojaksossa on syventyä kokemaan erilaisia musiikillisia elämysmatkoja ja pohtia niiden merkityksiä oman itsen ja esi- ja alkuopetusikäisten lasten kannalta.

Maksu yhteensä   15,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat: Opetusta 14 h. Lisäksi 4 h lastentanssia.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

 

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA.

RYHMÄ I/PITKÄMATKALAISET:  Kajaanin Keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, Kajaani, Martin sali
pe 21.2.2014 klo 16.30-20.30
la 22.2.2014 klo 9-17
LASTENTANSSI (4h): pe 16.5.2014 klo 16.00 - 19.30
 
RYHMÄ II/LYHYTMATKALAISET:  (Kajaanin Keskuskoulu, Väinämöisenkatu 28, Kajaani, Martin sali)
pe 28.3.2014 klo 16.30-20.30   HUOM! UUSI AIKA
la 29.3.2014 klo 9-17                HUOM! UUSI AIKA
LASTENTANSSI (4h): ma 19.5.2014 klo 16.00 - 19.30
Opettaja  

Heli Rautiainen

Kirjallisuus  

Oppimateriaali:

Hongisto-Åberg - Lindeberg-Piiroinen – Mäkinen. 1993: Hip hoi musioi. Käsikirja Fazer-musiikki.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkastaa tästä linkistä.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 2.4.2014 13:03

Uskonto ja katsomus (2 op) - ay402157P-03

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Kevät 2014 - Kevät 2014
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet: 

Opiskelija kykenee varhaiskasvatuksen uskonto- ja katsomuskasvatusorientaation edellyttämään kasvatustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelija osaa kehittää uskonto- ja katsomuskasvatusorientaation tavoitteiden edellyttämän ammattitaidon eri osa-alueita.

Sisältö:

Opiskelija tutustuu varhaiskasvatuksen uskonto- ja katsomuskasvatuksen keskeisiin tekijöihin esi- ja alkuopetuksen näkökulmasta, perehtyy esi- ja alkuopetuksen uskonnonopetuksen opetussuunnitelmaan ja keskeisiin pedagogisiin kehystekijöihin ja menetelmiin ammatillisen kompetenssinsa osatekijöinä.

Maksu yhteensä   20,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat: 8 h luento-opetusta, 14 h pienryhmätyöskentelyä ja 34 h itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat:

Luento- ja pienryhmäopetukseen aktiivinen osallistuminen, alustus pienryhmäseminaarissa, sekä opintojakson alussa sovittava joko  essee tai vaihtoehtoisesti opintopäiväkirja.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA, Ketunpolku 3, Kajaani, rakennus TAITO 2.

Lähiopetus (sekä lyhyt- että pitkämatkalaiset):

Luennot (8h): acp-luentoina:    tilassa TA21L174

ti 8.4.2014 klo 16.30-20.00

to 10.4.2014 klo 16.30-20.00

 

Ryhmätyötunnit (14h): LÄHIOPETUS  TA21L161 (Taito 2, 1. krs. luokka 161)

LA 17.5.2014 klo 9.00 - 16.00

SU 18.5.2014 klo 9.00 - 14.30

Tentti  

Essee tai opintopäiväkirja

Opettaja  

Matti Oikarinen

Kirjallisuus  

Sovitaan opintojakson alussa.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus

Kokonaisuuteen kuuluva opintojakso: Suoritettavissa erikseen: Opintojakso päivitetty: 23.4.2014 16:19

Matematiikka- ja tiedekasvatus (5 op) - ay402157P-04

Opintotyyppi   perusopintoja
Koulutusala   Kasvatustieteellinen
Oppiaine   Esi- ja alkuopetus
Vastaava yliopisto   Oulun yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta
Ajankohta Kevät 2014 - Kevät 2014
Paikkakunta Kajaani

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet: 

Opintojakson suoritettuaan

 • osaa selittää matematiikka- ja tiedekasvatukseen liittyviä oppimisteorioita
 • osaa kuvailla mitä on lapsilähtöinen matematiikka- ja tiedekasvatus ja osaa soveltaa tätä tietoa esi- ja alkuopetuksessa
 • osaa selittää seuraavia varhaiskasvatuksen matematiikan sisältöjä:   
  • luokittelu, järjestäminen ja järjestyksen toistaminen,
  • lukukäsite,
  • geometria, mittaaminen ja spatiaalinen ajattelu sekä
  • osaa  soveltaa oppimaansa esi- ja alkuopetuksessa
 • osaa selittää tiedekasvatuksen käsitteitä kokeellisen työskentelyn, hahmottavan, käsitteenmuodostusta korostavan, pohtivan ja keskustelevan lähestymistavan kautta.
 • osaa selittää tavallisimpia luonnontieteellisiä ilmiöitä ja soveltaa oppimaansa esi- ja alkuopetuksessa
 • osaa analysoida esi- ja alkuopetuksen matematiikkaa ja tiedekasvatusta tutkivalla otteella

Sisältö: 

Opintojaksolla käsitellään tiedekasvatuksen ja matematiikan osuutta esi- ja alkuopetuksessa ja lasta tutkijana. Lisäksi kurssilla tutustutaan matematiikan ja tiedekasvatuksen opetukseen ja oppimateriaaleihin.

Maksu yhteensä   50,00 euroa
Edeltävät opinnot  

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustapa  

Toteutustavat: 40h harjoituksia, 4h tiedepäivän toteuttaminen, 90 h itsenäistä työtä

Suoritustavat: Tutkimusvihkon tekeminen, PBL-työskentely, tiedepäivän suunnittelu ja järjestäminen lapsille.

Arviointi:  Hyväksytty/hylätty.

Opetuksen aika ja paikka  

Kajaanin yliopistokeskus/AIKOPA, Ketunpolku 3, Kajaani. OPETUSTILAT: TAITO 2, TA21L158 ja TA21L159 (1.krs. luokat 158 ja 159)

la 5.4.14 klo 10.00 - 18: RYHMÄ I: Matematiikka (8h)  RYHMÄ II:Tiedekasvatus (8h) peruttu
su 6.4.14 klo 9.00 - 17:  RYHMÄ I: Tiedekasvatus (8h) RYHMÄ II:Matematiikka (8h)  peruttu
 HUOM! MUUTOKSIA AIKATAULUSSA!
pe 25.4.14 klo 16.30-19.30: RYHMÄ I: Matematiikka (4h)  RYHMÄ II: Tiedekasvatus (4h)
la 26.4.14 klo 9.00 - 18.30:  RYHMÄ I: Tiedekasvatus (8h) RYHMÄ II: Matematiikka (8h)
su 27.4.2014 klo 9.00 - 18.30
pe 23.5.14 klo 16.30-19.30: RYHMÄ I: Tiedekasvatus (4h)  RYHMÄ II: Matematiikka (4h)
la 24.5.14 klo 9.00 - 18.30  RYHMÄ I: Matematiikka (8h)   RYHMÄ II: Tiedekasvatus (8h) 
Opettaja  

Vesa-Matti Sarenius

Anne Pellikka

Kirjallisuus  

Oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Toteuttaja   Kajaanin yliopistokeskus
Lisätiedot  

Tämä on kokonaisuuden 402157P Tutkiva lapsi 12 op osasuoritus.