Opetustietokannassa käytetyt käsitteet on koottu sanastoon.

Opiskelijaksi?

Opiskelua iloksi ja hyödyksi

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille – iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiskelu avoimessa yliopistossa antaa mahdollisuuden

  • tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
  • kehittää itseään ja oppia uutta
  • saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille
  • parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
  • opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
  • valmentautua valintakokeisiin
  • ha­keutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta
  • laajentaa tutkintoa sivuaineopinnoilla.

Miten pääset opiskelijaksi?

Useimmiten opiskelijat otetaan avoimiin yliopisto-opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä; vain joissain opinnoissa järjestetään valintakoe. Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin opintoihin käynnistyy pääosin elokuussa, kevätlukukaudella alkaviin opintoihin marras-joulukuussa ja kesällä järjestettäviin opintoihin huhti-toukokuussa. Opintoihin voi olla myös jatkuva ilmoittautuminen läpi lukuvuoden.

Opiskelija saa ilmoittauduttuaan sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden suorittaa avoimen yliopiston opintoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa avointa yliopisto-opetusta, minkä lisäksi opinnoista peritään yleinen opintomaksu, joka on enintään 10 euroa / opintopiste.

Tarkat tiedot maksuista, ilmoittautumisesta ja perumisehdoista saa Avoinyliopisto.fi -palveluun kootuista opetusohjelmista ja opetuksen järjestäjältä.

Millaista opiskelu on?

Avointen yliopistojen opintotarjonta koostuu eri oppiaineiden opintokokonaisuuksista sekä opintojaksoista. Suurin osa avoimesta yliopisto-opetuksesta on perusopintotasoista opetusta, mutta monissa oppiaineissa on mahdollista jatkaa opiskelua perusopintojen jälkeen aineopintoihin. Opintotarjonnassa on myös yleisopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Tiedot opintojen tason mukaan

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja yleissivistävää eikä opiskelija siksi ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä muihin opiskelijaetuihin. Avoimen yliopiston opiskelijan on kuitenkin mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos yliopisto-opiskelu on opiskelijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta.

Avoimen yliopiston opetus järjestetään useimmiten iltaisin ja viikonloppuisin. Opetusta on ympäri vuoden: myös kesällä voi opiskella. Yhteistyöverkoston ansiosta avoimia yliopisto-opintoja on tarjolla yli 100 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Verkko-opintoja voi opiskella paikasta riippumatta.

Avoimet yliopisto-opinnot ovat aina osia yliopistotutkinnoista. Tutkinnon osien suorittaminen ei kuitenkaan anna oikeutta suoraan yliopistotutkinnon suorittamiseen, vaan tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava. Tavoitteena tutkinto

Opiskelijahaastatteluja ja -blogeja

 Opiskelijat kertovat opiskelusta (Helsingin yliopiston Avoin yliopisto)

  Opiskelijatarinat (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)

  Opiskelutarinoita (Turun yliopiston avoin yliopisto)

Avoin blogiskelija (Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston opiskelijoiden blogi)

Elämää ja opintoja - mahdollisuuksien avoin yliopisto (Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijabloggaajat)