Information om öppen universitetsundervisning vid Finlands universitet

Den öppna universitetsundervisningens informationstjänst

Universiteten i Finland anordnar undervisning öppen för envar, i vilken man kan delta oberoende av ålder, grundutbildning och mål.

Undervisningsutbud är sammanfört i en databas, i vilken man kan bläddra sig fram utgående från universitet, ort och läroämnen eller sökningar.

Axplock ur NU!-undervisningen
Kuvataiteen perusopinnot
Lapplands universitet
Jyväskylä
Liikunta (Oulu)
Uleåborgs universitet
Uleåborg
Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet
Helsingfors universitet
Vasa
Kirjoita ja julkaise taiteesta
Konstuniversitetet (Sibelius-Akademin)
Karleby