Information om öppen universitetsundervisning vid Finlands universitet

Den öppna universitetsundervisningens informationstjänst

Universiteten i Finland anordnar undervisning öppen för envar, i vilken man kan delta oberoende av ålder, grundutbildning och mål.

Undervisningsutbud är sammanfört i en databas, i vilken man kan bläddra sig fram utgående från universitet, ort och läroämnen eller sökningar.

Axplock ur NU!-undervisningen
Johtamisen perusteet, kirjatentti
Aalto Universitetet
Esbo
Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka
Helsingfors universitet
Vasa
Kuvataiteen perusopinnot
Lapplands universitet
Jyväskylä
Italian alkeiskurssi I
Uleåborgs universitet
Karleby
Hallinto ja oikeus
Vasa universitet
Seinäjoki
Jazzlaulun perusteet
Konstuniversitetet (Sibelius-Akademin)
Karleby