Information om öppen universitetsundervisning vid Finlands universitet

Den öppna universitetsundervisningens informationstjänst

Universiteten i Finland anordnar undervisning öppen för envar, i vilken man kan delta oberoende av ålder, grundutbildning och mål.

Undervisningsutbud är sammanfört i en databas, i vilken man kan bläddra sig fram utgående från universitet, ort och läroämnen eller sökningar.

Axplock ur NU!-undervisningen
Kuvataiteen perusopinnot
Lapplands universitet
Jyväskylä
Äidinkieli, Kirjallinen viestintä
Vasa universitet
Vasa
Teatteri ja kasvatus, perusopinnot
Konstuniversitetet (Teaterhögskolan)
Karleby