Opetustiedot

Opetusohjelmat on listattu aakkosjärjestyksessä oppiaineen mukaan järjestettyinä. Dokumentteja löytyi 49 kpl.
YO: Paikka: Toteuttaja: Alkaa:
ENERGIATEKNIIKKA
 Lämmönsiirtotekniikka (5 op) Peruttu VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Teknillinen termodynamiikka (5 op) Peruttu VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
ENGLANTI
 Englanti, Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Englanti, Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille
(2 op)
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Englanti, Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi (3 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Englanti, Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille
(2 op) NYT!
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
ESPANJA
 Espanjan alkeet II (3 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Espanjan alkeet I (3 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
FYSIIKKA
 Energiatekniikan fysikaaliset perusteet (6 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Johdatus tähtitieteeseen (3 op) Peruttu VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Keskeinen fysiikka (5 op) Peruttu VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
JOHTAMINEN
 Johtamisen perusopinnot (26 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
NYKYSUOMI
 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi (5 op) NYT! VY»Paikkakunnasta riippumaton (etäopinnot)Vaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
RUOTSIN KIELI
 Ruotsi perusopinnot 25 op (25 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
 Kielioppi (5 op)
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
SAKSA
 Saksa alkeet II (3 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Saksan alkeet I (3 op) Peruttu VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
TALOUSMATEMATIIKKA
 Talousmatematiikan perusteet (5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
TALOUSOIKEUS
 Pankkioikeus (6 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Sopimus- ja korvausoikeus (6 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Talousoikeuden perusteet (6 op) Peruttu VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Vero-oikeus (6 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
TIETOTEKNIIKKA
 Tiedonsiirron perusteet (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Tietojenkäsittely (5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Taulukkolaskennan kehittyneet piirteet (5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
TILASTOTIEDE
 Tilastotieteen perusteet (5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
TUOTANTOTALOUS
 Yrityksen reaaliprosessit (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
VENÄJÄ
 Venäjän alkeet II (3 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Venäjän alkeet I (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
ÄIDINKIELI
 Äidinkieli, Kirjallinen viestintä (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Äidinkieli, Suullinen viestintä (2 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Finnish for Foreigners I (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Äidinkieli, Suullinen viestintä (2 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Finnish for foreigners II (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Finnish for foreigners III (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015