Opetustiedot

Opetusohjelmat on listattu aakkosjärjestyksessä oppiaineen mukaan järjestettyinä. Dokumentteja löytyi 51 kpl.
YO: Paikka: Toteuttaja: Alkaa:
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
 Kemian perusteet (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
ENGLANTI
 Englanti, Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Englanti, Suulliset taidot kauppatieteellisen koulutusalan opiskelijoille
(2 op)
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
ESPANJA
 Espanjan alkeet II (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Espanjan alkeet I (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Espanjan alkeet II (3 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Espanjan alkeet I (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
FYSIIKKA
 Energiatekniikan fysikaaliset perusteet (6 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
JULKISJOHTAMINEN
 Johtamisen etiikka (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Julkisen toiminnan ulkoistaminen (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
LASKENTATOIMI JA RAHOITUS
 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö (0,5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2014
NYKYSUOMI
 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, ryhmä 1 (5 op) VY»Paikkakunnasta riippumaton (etäopinnot)Vaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi, ryhmä 2 (5 op) NYT! VY»Paikkakunnasta riippumaton (etäopinnot)Vaasan kesäyliopistoSyksy 2015
RUOTSIN KIELI
 Ruotsin kielen perusopinnot 25 op (25 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Kielioppi (5 op)
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Ruotsin kielen peruskurssi kauppatieteiden opiskelijoille (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
SAKSA
 Saksa alkeet II (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Saksan alkeet I (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Saksa alkeet II (3 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Saksan alkeet I (3 op) Peruttu VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
TALOUSMATEMATIIKKA
 Talousmatematiikan perusteet (5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
TALOUSOIKEUS
 Sopimus- ja korvausoikeus (6 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Vero-oikeus (6 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Talousoikeuden perusteet (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Pankkioikeus (6 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoSyksy 2015
 Pankkioikeus (6 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Talousoikeuden perusteet (6 op) Peruttu VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Vero-oikeus (6 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
 Tiedonsiirron perusteet (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
TIETOTEKNIIKKA
 Tietojenkäsittely (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
TILASTOTIEDE
 Riippuvuusanalyysi, Statistical Analysis of Contingency and Regression VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Tilastotieteen perusteet (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Tilastotieteen perusteet (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
TUOTANTOTALOUS
 Yrityksen reaaliprosessit (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Yrityksen reaaliprosessit (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
VENÄJÄ
 Venäjän alkeet I (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2016
 Vanäjän alkeet II (3 op) VY» IlmajokiVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Venäjän alkeet II (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKesä 2015
 Venäjän alkeet I (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
ÄIDINKIELI
 Finnish for Foreigners I (5 op) NYT! VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Äidinkieli, Kirjallinen viestintä (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Äidinkieli, Suullinen viestintä (2 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2016
 Finnish for foreigners II (5 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015
 Finnish for foreigners III (3 op) VY» VaasaVaasan kesäyliopistoKevät 2015