Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Japanilainen kulttuuri
Tampereen teknillinen yliopisto
Pori
Johdatus filosofiaan, kirjatentti
Itä-Suomen yliopisto
Kuopio
Metalligrafiikka
Lapin yliopisto
Rovaniemi
Työyhteisöviestintä
Aalto-yliopisto
Helsinki
Elämänkatsomustieto 25 op
Oulun yliopisto
Kokkola
Yhteiskunta
Jyväskylän yliopisto
Vaasa
Henkilöstöjohtaminen, syksy 2015
Vaasan yliopisto
Helsinki