Tiedot Suomen yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta

Avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.

Opetustarjonta on koottu tietokantaan, jota voi selailla yliopistoittain, paikkakunnittain ja oppiaineittain sekä hakujen avulla.

Poimintoja NYT!-opetuksesta
Ruokakulttuuri
Itä-Suomen yliopisto
Kuopio
Ranska I
Tampereen yliopisto
Tampere
Finnish 2B
Aalto-yliopisto
Espoo
Insinöörifysiikka I
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampere
Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus A 2.7.
Helsingin yliopisto
Helsinki
Äidinkieli, Suullinen viestintä
Vaasan yliopisto
Vaasa
Finlandssvensk barnlitteratur
Åbo Akademi
Kokkola
English: Writing
Lapin yliopisto
Oulu
Pilates
Sibelius-Akatemia
Vaasa